Leader toetus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk

Projekti eesmärk on uudse Laser projektsioonisüsteemi soetamine ehituskonstruktsioonide tootmiseks. Süsteem võimaldab toota ehituskonstruktsioone 30% kiiremini ja kvaliteetsemalt, kui tavaliste mõõtevahenditega.

Fondi nimetus: Leader Eesti
Toetuse summa: 28 498,50 €